กฏการแพร่ของเกรแฮม

posted on 10 Feb 2011 12:13 by phethai

กฏการแพร่ของเกรแฮม


การแพร่ (Diffusion)  คือ  กระบวนการซึ่งแก๊สชนิดหนึ่งกระจายไปทั่วระหว่างโมเลกุลของแก๊สอีกชนิดหนึ่ง


 

 

        

  การแพร่ผ่าน  (Effusion)     คือ  กระบวนการซึ่งโมเลกุลของแก๊สภายใต้ความดันในภาชนะใบหนึ่งหลุดผ่านรูเล็ก ๆ ไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่เป็นสุญญากาศ

 

                   กฎการแพร่ของแกรแฮม (Graham’s Law)  กล่าวว่า  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สสองชนิด  ภายใต้ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน  อัตราการแพร่ของแก๊สหนึ่งผกผันกับรากที่สองของความหนาแน่นของแก๊สนั้น   


                       = 
เมื่อ  dA  และ  dB  เป็นความหนาแน่นของแก๊ส A  และ  B  ตามลำดับ


                       = 
เมื่อ  MA  และ  MB  เป็นจำนวนโมเลกุลของแก๊ส A  และ  B  ตามลำดับ


                           =       = 
เมื่อ  R มีอัตราการแพร่ผ่าน d  :  ความหนาแน่น M  :  มวลโมเลกุล


ตัวอย่างที่ 1เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์     แก๊สใดแพร่ผ่านเร็วกว่า  และเร็วกว่าในอัตราส่วนเท่าใด        (  N = 14    C  =  12    H  =  1    O  =  13 )
วิธีทำ 1.       หามวลโมเลกุลของ  CO2  =  12 + 2(16)  =  44
หามวลโมเลกุลของ  NH3  =  14 + 1(3)    =  17   


  • NH3  แพร่ผ่านได้เร็วกว่า  CO2  เพราะมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า  (เบากว่า)

2.              =         =            =     1.6
\  แพร่ผ่านได้เร็วเป็น  1.6  เท่าของ CO2 

 

 

ตัวอย่างที่ 2  ถ้าอัตราการแพร่ของแก๊สชนิดหนึ่งเป็น 1 ใน 4 เท่าของอะเซติลีน (C2H2) ภายใต้สภาวะเดียวกัน มวลโมเลกุลของแก๊สนี้เป็นเท่าใด
                                 
                                  =  
               MA = 26 x 16   = 416 

        \ มวลโมเลกุลของแก๊ส เท่ากับ 416

 

Back <<< แก๊สอุดมคติ

>>>Main menu<<<

edit @ 10 Feb 2011 12:19:09 by PheThai

Comment

Comment:

Tweet

จงเปลี่ยนอุณหภูมิ27c ให้้ป็นหน่วย​ fและk

#1 By yean chhengleam (202.12.74.161) on 2013-08-15 23:38