ปัจจัยของของแข็ง

posted on 10 Feb 2011 10:46 by phethai
ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหิดของของแข็ง

 • อุณหภูมิ ณ อุณหภูมิสูงของแข็งระเหิดได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ
 • พื้นที่ผิวของของแข็ง ของแข็งที่มีพื้นที่ผิวหน้ามากจะเหิดได้ดีกว่า ของแข็งที่มีพื้นที่ผิวหน้าน้อย
 • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ของแข็งใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยจะระเหิดได้จ่าย แต่ถ้ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้นจะระเหิดได้ช้า

ลักษณะทั่วไป  

  • รูปร่างแน่นอน ไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ
  • เมื่อถูกกดอัด ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
  • การแพร่ช้ามากเมื่อเทียบกับของเหลวและแก๊ส
  • ประกอบด้วยอะตอมหรือโมเลกุลที่อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน และชิดกันมาก
  •  ขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มและหดตัวเมื่ออุณหภูมิลด (เล็กน้อย)
  • มีทั้งชนิดที่นำไฟฟ้าได้และไม่นำไฟฟ้า

ชนิดของแข็ง


ชนิด

แรงดึงดูด

สมบัติ

ตัวอย่าง

ผลึกไอออนิก

แรงดึงดูดทางไฟฟ้า

แข็ง  เปราะ                 จุดหลอมเหลวสูง  นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี

NaCl  LiF  MgO   CaCO3

ผลึกโควาเลนต์

พันธะโควาเลนต์

แข็ง จุดหลอมเหลวสูง    นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี

C(เพชร)  SiO2

ผลึกโมเลกุล

ระหว่างขั้ว  
พันธะไฮโดรเจน

นิ่ม จุดหลอมเหลวต่ำ     นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี

Ar  CO2  I2  H2O  C11H22O11

ผลึกโลหะ

พันธะโลหะ

นิ่ม-แข็ง  จุดหลอมเหลวสูง   นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี

Na Mg  Fe  Cu


 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ ของเหลว และของแข็ง


ตามปกติโมเลกุลของก๊าซจะอยู่ห่างกัน เมื่อลดอุณหภูมิลง โมเลกุลจะเคลื่อนที่ช้าลง และอุณหภูมิลดลงถึงจุดหนึ่ง โมเลกุลของก๊าซจะถูกดึงดูดด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์และแรงระหว่างขั้ว ทำให้โมเลกุลของก๊าซอยู่ชิดกันมากขึ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่ความดัน ปกติ ถ้าลดอุณหภูมิของก๊าซและเพิ่มความดัน ในขณะเดียวกันก๊าซจะกลายเป็นของเหลวได้ง่ายขึ้นเพราะความดันจะช่วยอัดให้ โมเลกุลเข้ามาชิดกันมากขึ้น ดังนั้น เมื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความดันให้กับก๊าซ ก๊าซจะกลายเป็นของเหลว ถ้าลดอุณหภูมิและเพิ่มความดันต่อไปอีก จะกลายเป็นของแข็งได้ ก๊าซที่ถูกทำให้เป็นของแข็งหรือของเหลวจะมีจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ของเหลวและของแข็งเหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้สารทำความเย็น เช่น แอมโมเนียเหลว (-33.3 องศาเซลเซียส) อากาศเหลว (-190 องศาเซลเซียส) และคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้ง (-78.5 องศาเซลเซียส)


น้ำแข็งแห้ง (dry ice) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูง กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศ ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเป็นก้อน (block) ขนาดครึ่งถึง 15 กิโลกรัม เป็นแผ่น (slice) ขนาดตั้งแต่ครึ่งถึง 1 กิโลกรัมเป็นแท่ง (pellet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร 9 มิลลิเมตร และ 15 มิลลิเมตร เป็นต้น
น้ำแข็งแห้งถูกนำมาใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตหรือในการขนส่งหรือเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องจักร แบบหล่อหรือแม่พิมพ์ หรือใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังใช้ในการทำหมอก ควัน ในการแสดงต่าง ๆ และอาจใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดฟองปุด และให้เกิดความเย็น เป็นต้น


 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue cry cry wink wink

#3 By ตะวัน (1.10.250.22|1.10.250.22) on 2014-11-15 14:56

lkj cry

#1 By (202.137.147.242|202.137.147.242) on 2014-02-22 09:40