การเดือด

posted on 10 Feb 2011 10:59 by phethai

การเดือด


จุดเดือด คือ อุณหภูมิที่ของเหลวมีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ และถ้าของเหลวเดือดที่ความดันดัน 1 บรรยากาศ เรียกจุดเดือดนั้นว่า จุดเดือดปกติ   การเดือดเป็นกระบวนการการดูดความร้อนโดยตรงจากเชื้อเพลิง   การเดือดจะเกิดทุกจุดของของเหลว การที่ของเหลวจะเดือดได้ต้องชนะความดันบรรยากาศ


ความดันไอ


ความดันไอเกิดจาก ไอของแก๊สชนภาชนะแล้วถ่ายเทพลังงาน ทำให้เกิดความดันขึ้นมา ความดันจะแปรผกผันกับจุดเดือด จุดหลอมเหลว ผกผันกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล  ความดันไอของสารแต่ละชนิดจะมีค่าคงที่ ไม่แปรตามภาชนะที่ใส่ แต่แปรตามอุณหภูมิ
 

ความดันไอ  คือ ความดันของไอที่อยู่เหนือของเหลวจะเข้าสู่สภาวะสมดุลเมื่อ
1. ระบบปิด
2. อัตราการระเหยเท่ากับอัตราการควบแน่นเรียกว่า สมดุลไดนามิก
3. สมบัติของระบบคงที่ คือมีไอจำนวนคงที่

            ความดันของไอของของเหลวขึ้นอยู่กับ

  1. ชนิดของของเหลว ถ้าของเหลวมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูง (จุดเดือดจะสูง) จะกลายเป็นไอได้ยาก ความดันไอต่ำ ในทางกลับกันของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่ำจะมีความดันไอสูง
  2. อุณหภูมิ ความดันไอจะแปรผันตามอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงจะเพิ่มขึ้น ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอได้ง่าย ความดันไอสูง

จุดเดือดของของเหลว คือ อุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลวเท่ากับความดันบรรยากาศ
(ความดันบรรยากาศ = 760 มิลลิเมตรของปรอทหรือ 1 บรรยากาศ) หรือเรียกว่าจุดเดือดปกติ

0008-0013-vp

 

Back <<< การระเหย

Main menu

 

 

edit @ 10 Feb 2011 11:20:28 by PheThai

Comment

Comment:

Tweet

#4 By (1.47.131.40|1.47.131.40) on 2015-07-08 07:25

wink embarrassed tongue angry smile sad smile confused smile แย่

#3 By ่่่52252 (223.206.84.49) on 2012-02-23 17:51

แอหกดเแกเดก อ่านไม่ออกพ่องต่าาาาายยยยยยยยยยยsfsf

#2 By sefsdfs (223.204.50.106) on 2012-02-21 19:06

แม่ง ดีจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงquestion

#1 By joy (182.93.228.17) on 2011-10-18 14:44